1
نظرسنجی
شما تمركز موسسه را بر روي چه فعاليتي بهتر مي دانيد؟
تبلیغات


آلبوم تصاویر

 

 

ای کسانی که ایمان آورده اید از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق کنید قبل از این که روزی بیاید که در آن هیچ خرید و فروشی نیست .

مؤسسه خیریه مقربین هدایای هر چند کوچک شما هموطن عزیز را با نظارت و دقت فراوان برای تهیه جهیزیه و کمک به خانواده های کم بضاعت هزینه می نماید .

شماره حساب جهت کمک های نقدی:0108118677006 بانک ملی ایران و 0103399420000 بانک صادرات ایران به نام مؤسسه خیریه مقربین .

و همچنین می توانید کمک های غیر نقدی خود را به آدرس دفتر مؤسسه ارسال نمایید.

آدرس:یزد-خیابان کاشانی(روبروی آتشکده) کوچه ویلا-بعد از چهارراه

کد پستی 8916793311

تلفن6286080 -0351

هموطنان عزیز می توانند کمک های نقدی خود را به حساب جاری 0103399420000 بانک صادرات شعبه معلم به نام مؤسسه خیریه مقربین یزد و همچنین شماره حساب 0108118677006 بانک ملی ایران به نام موسسه خیریه مقربین یزد واریز نمایند.