1
نظرسنجی
شما تمركز موسسه را بر روي چه فعاليتي بهتر مي دانيد؟
تبلیغات


آلبوم تصاویر

اهداف مؤسسه

1-امور خيريه و عام المنفعه رفاه اجتماعي

2-حمايت مالي از نيازمندان

3-حمايت از جوانان در امر ازدواج

4-ارتقاء فرهنگ ديني و مذهبي