1
نظرسنجی
شما تمركز موسسه را بر روي چه فعاليتي بهتر مي دانيد؟
تبلیغات


آلبوم تصاویر

درباره موسسه

 

     

الف)كليه فعاليت هاي مؤسسه غير سياسي و غير دولتي بوده و در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد.

 ب)اهداف مؤسسه عبارتند از:

امور خيريه و عام المنفعه تهیه جهیزیه به منظور  حمايت از جوانان در امر ازدواج و همچنين ارتقاء فرهنگ ديني

ج)اركان مؤسسه عبارتند از:

1-مجمع عمومي  2-هيئت مديره   3-مدير عامل   4-بازرس